Du har tilføjet en vare til kurven

Total

  Tilbage til butikken
  Se kurv
  Estimeret levering

  Vores indsats mod at mindske allergirisiko

  På nuværende tidspunkt findes der ikke UV-hærdende negleprodukter på markedet, som er fri for allergirisiko. Dette skyldes, at hovedingrediensen i ethvert UV-hærdende negleprodukt er akrylater - en ingrediens, der kan udløse allergiske reaktioner hos nogle mennesker. Det er dog vigtigt at huske på, at ikke alle negleprodukter er ens. Risikoen for allergi kan variere meget afhængigt af typen af akrylat, hvor høj koncentrationen af akrylatet er, og hvordan produktet anvendes. Det betyder altså, at der er forskel på hvilket brand du vælger. 

  Vores indsats mod at sikre et stærkt fokus på sikkerhed indebærer:

  • Selektion af akrylater:
   Vi vælger omhyggeligt akrylater med den mindste risiko for allergi, ved at prioritere store molekyler, som er mindre tilbøjelige til at trænge igennem huden.

  • Lavest mulig akrylatkoncentration:
   Vi stræber efter lavest mulig akrylatkoncentration for at minimere eksponeringen og dermed risikoen for allergi.

  • Effektiv hærdningsproces:
   Vi sikrer, at vores produkter og UV-lamper er nøje afstemt for at garantere fuldstændig hærdning, hvilket er afgørende for at reducere allergirisiko.

  • Kundeuddannelse:
   En central del af vores sikkerhedsindsats er at uddanne vores kunder i korrekt anvendelse af produkterne gennem omfattende teoribøger, videoguides, og direkte support.

  • Transparent kommunikation:
   Vi er forpligtede til at informere om ingrediensernes indhold og potentielle risici, understøttet af etikettering og dybdegående uddannelsesmaterialer.

  For at give en dybere forståelse af vores dedikation til produktsikkerhed, kan du her læse mere om de videnskabelige principper, der ligger til grund for vores produkters udvikling. Det er essentielt at forstå, hvordan vi proaktivt adresserer potentielle allergirisici gennem vores produktdesign og kundeoplysning:

   

  Videnskabelige principper
  Vores produkter er designet med en dybdegående forståelse for de molekylære interaktioner, der sker under hærdningsprocessen. UV-hærdende gelprodukter består af små molekyler, der, når de udsættes for UV-lys, polymeriserer (hærder). Molekylernes størrelse er afgørende for deres evne til at trænge ind i huden og potentielt udløse en allergisk reaktion. Ved at vælge akrylater med større molekylestørrelse reducerer vi risikoen for allergi, idet større molekyler har sværere ved at trænge igennem hudbarrieren.

  Udover at arbejde med selektion af akrylater, arbejder vi også målrettet på at minimere koncentrationen af akrylater i vores produkter. En lavere koncentration af akrylat betyder mindre eksponering for forbrugeren og dermed en reduceret risiko for at udvikle allergi.

  En anden central del af vores produktsikkerhed er desuden at sikre, at hærdningsprocessen er fuldstændig effektiv. Ufuldstændigt hærdede produkter kan nemlig øge risikoen for allergi, da de ikke-hærdede molekyler er små nok til at trænge ind i huden. Ved at tilpasse vores gelprodukter og UV-lamper nøje sikrer vi, at hærdningen er total, hvilket reducerer risikoen for allergi. For at sikre dette, er en grundlæggende forståelse af kemien bag hærdningsprocessen afgørende. Alle gelprodukter indeholder nemlig fotoinitiatorer, som igangsætter hærdningsprocessen, når de udsættes for UV-lys. Ved at dykke dybere ned i kemien, opdager man dog, at ikke alle typer af UV-lys kan hærde alle typer af gels, da forskellige typer af fotoinitiatorer kræver specifikke UV-bølgelængder og wattstyrker. Disse fotoinitiatorer er kritiske for, at hærdningsprocessen kan indledes korrekt. Uden en UV-lampe, der præcist matcher gelproduktets behov for bølgelængde og watt, risikerer man, at produktet ikke hærder fuldstændigt. Dette efterlader små molekyler, der ikke er fuldstændigt hærdede, hvilket kan medføre, at disse små, fritlæggende molekyler over tid kan absorberes af huden. Derfor er en nøjagtig tilpasning mellem UV-lampen og gelproduktet essentiel for at minimere risikoen for allergi.

  Denne detaljerede og måske teknisk tunge forklaring understreger vores engagement i at minimere allergirisiko gennem omhyggeligt design og informeret brug af vores produkter.

  Afslutningsvist mener vi det er vigtigt, at alle husker på, at et omfattende system inden for EU nøje vurderer ingredienser i kosmetikprodukter løbende. Indtil videre har EU valgt ikke at implementere begrænsninger på alle typer af akrylater, men kun på visse specifikke typer som f.eks. Hema. Vi forsikrer naturligvis, at Neglefeber altid overholder gældende EU-regulativer og løbende holder os ajour med den nyeste viden inden for vores område.

  Hvad er risikoen for at få allergi?
  Risikoen for allergiske reaktioner ved brug af negleprodukter er generelt meget lav, særligt når produkterne anvendes i overensstemmelse med de angivne vejledninger. Faktorer, der bidrager til udviklingen af kontaktallergi, kan overordnet kategoriseres i tre hovedgrupper: produktrelaterede, miljømæssige, og genetiske.

  Produktrelaterede faktorer omfatter potentialet for allergi fremkaldt af ingredienserne i negleprodukterne, herunder typen og koncentrationen af allergener. Miljømæssige faktorer refererer til den grad, hvori individet udsættes for yderligere allergener eller hudirriterende stoffer i deres daglige omgivelser. Genetiske faktorer indebærer en personlig eller familiær historik med eksem (såsom atopisk eksem), eller andre former for allergier.

  Hudens tilstand kan faktisk også spille en rolle i allergirisikoen. Skadet eller irriteret hud, forårsaget af eksterne faktorer såsom klima eller hyppig brug af hånddesinfektion, kan nemlig være mere modtagelig overfor allergener, da hudbarrieren er kompromitteret. Vi anbefaler derfor altid at pleje sine hænder og hud for at holde den sund og stærk.

  Den samlede risiko for at udvikle kontaktallergi er et resultat af interaktionen mellem disse faktorer og varierer betydeligt fra person til person, hvilket gør det vanskeligt at forudsige specifikke allergiske reaktioner.


  Hvad kan du selv gøre for at undgå allergi?
  For at mindske risikoen for allergi, når du bruger UV-hærdende negleprodukter, er det essentielt at forstå nogle grundlæggende videnskabelige principper og tage proaktive skridt. Her er nogle tiltag, du selv kan gøre:


  Vælg dit brand med omhu: Alle negleprodukter er ikke skabt lige. Forskellige brands har forskellige formuleringer, og nogle er mere fokuserede på at mindske risikoen for allergi end andre. Hos Neglefeber lægger vi vægt på sikkerhed ved nøje at udvælge akrylater, styre koncentrationen af disse, og vejlede om korrekt anvendelse.

  Sørg for fuldkommen hærdning af produktet: Flydende negleprodukter kan udgøre en risiko for allergi, men når de hærdes korrekt, bliver de ufarlige. En fuldkommen hærdning omdanner produktet til en fast form, som ikke kan trænge ind i huden. Det er afgørende at sikre, at produktet hærder helt, for at undgå udsættelse for allergifremkaldende molekyler.

  Undgå flydende produkt på huden: For at forebygge allergiske reaktioner er det vigtigt at undgå direkte kontakt mellem flydende negleprodukt og huden. Skulle produktet komme på huden, bør det fjernes hurtigt med en egnet metode, for eksempel ved brug af en rosenpind eller en rensepinde mættet med en specifik cleaner.

  Følg produktets anvisninger nøje: Alle kosmetiske produkter, inklusive negleprodukter, gennemgår en sikkerhedsvurdering i overensstemmelse med EU-lovgivningen. Denne vurdering er baseret på, at produkterne anvendes i henhold til de givne anvisninger. Ved at afvige fra disse anvisninger risikerer du at udsætte dig selv for allergener ud over det niveau, der anses for sikkert.

  Hold dig til ét brand: Ved at bruge produkter fra ét brand sikrer du, at de er designet til at arbejde sammen, hvilket kan minimere risikoen for allergiske reaktioner. Dette sikrer også, at du følger en konsistent fremgangsmåde, som er vurderet sikker.

  Ved at tage disse skridt kan du hjælpe med at beskytte dig selv mod potentiel allergi forårsaget af UV-hærdende negleprodukter. Det er vigtigt at huske, at mens risikoen for allergi generelt er lav, spiller en kombination af produktvalg, korrekt anvendelse og personlige forholdsregler en nøglerolle i at mindske denne risiko yderligere.