Du har tilføjet en vare til kurven

Total

  Tilbage til butikken
  Se kurv
  Estimeret levering

  Privatlivspolitik

  PRIVATLIVSPOLITIK

  Persondata
  For at kunne handle på Neglefeber.dk  skal du som minimum oplyse:

  • Navn
  • Adresse
  • Email-adresse
  • Telefon/mobilnummer

  Vi registrerer og videregiver de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne levere varen til dig. 

  Personoplysningerne registreres hos Caprock ApS og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes. 

  Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.

  Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. 

  Den dataansvarlige på www.neglefeber.dk er Caprock ApS.

  Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig. Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Du kan skrive til os på: info@neglefeber.dk.


  Klageadgang
  Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse via vores kontaktformular eller på telefon 50 20 00 24. Hvis det ikke lykkes os at finde en tilfredsstillende løsning, kan du, såfremt betingelserne herfor er opfyldt, indgive en klage til Forbrugerklagenævnet.

  Center for Klageløsning
  Nævnenes Hus
  Toldboden 2
  8800 Viborg
  www.naevneneshus.dk

  For at kunne klage, skal varen eller ydelsen, som du vil klage over, have kostet mindst 1.110 kr. og højst 100.000 kr. Det koster et gebyr at få klagen behandlet.

  Når du handler på en e-mærket webshop, kan du gratis få behandlet din sag hos e-mærket - uanset beløbets størrelse. Læs mere her.

  Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens online klageplatform. Platformen findes her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


  Lovvalg og værneting
  Køb af varer på Neglefeber.dk er undergivet dansk ret. Enhver tvist afgøres af de ordinære danske domstole.


  Adgang til data samt ændring, opdatering eller fjernelse af data
  Som kunde har du ret til adgang til dine indsamlede datakategorier (artikel 15, 16 og 17), og du kan gøre indsigelse mod registreringen i henhold til de relevante regler i EU’s generelle forordning om databeskyttelse (GDPR). Ved relevant henvendelse vil vi opdatere, ændre eller fjerne personoplysninger, som vi kontrollerer, med forbehold for overtrædelse af lovgivning.

  Vi kan afslå anmodninger, der uden grund gentages, kræver uforholdsmæssig stor teknisk indgriben (f.eks. udvikling af nyt system eller i væsentlig grad ændring af eksisterende processer) eller påvirker andre enkeltpersoners persondata. Alle forespørgsler vedr. dette skal rettes direkte til kundeservice via vores kontaktformular.

  Sidst opdateret: 31/03-2023