PÅSÆTNING AF TIPPER

Alt om tipper
I dette blogpost vil vi forklare om tippens funktion, valg af størrelse og placering. Ønsker man at se hvordan man bruger tipperne, henviser vi til vores videoer.

Kort om tipper
En tip er en plastik negl, som påsættes forenden af ens naturlige negl. Dens funktion er at være en platform, man kan støbe den kunstige negl ovenpå. 

Well/fals
En tip har det man kalder en “well”, som indikere størrelsen på den fordybning, som hæftes til den naturlige negl. Der findes tipper uden en well, med en lille well, en stor well (som næsten dækker halvdelen af neglen), og så findes der heldækkende tipper (full well).

Påsætning
Ved tipper, findes først den rigtige størrelse: Tippen skal passe med siderne af ens negl. Tippen må ikke være for lille, da man på den måde presser den naturlige negl. Tippen må hellere ikke være for stor, da det påvirker både den færdige negls udseende og struktur.

Her ses en for stor tip;
- tippen går længere ud end sidevæggen på den naturlige negl. Tippen er også en lille smule bredere end den naturlige negl

En for lille tip;
- her er tippen mindre end side væggen på den naturlige negl. Måske vil den passe hvis man presser, eller vipper tippen opad, men dette vil påvirke strukturen. Derudover vil du også klemme den naturlige negl, som kan ses ved at tippen klemmer lidt ind mod midten.

   

En perfekt tip;
- her passer tippen fra side til side, uden at presse ned eller vippe den op.
    
Når man har fundet den rigtige størrelse, limes tippen fast for enden af den naturlige negl. Tippen skal sidde lige på neglen, en god guide er at gå efter hele fingerens retning. Skab en fiktiv streg ned igennem hele fingeren og neglen. Herefter files tippen i den ønskede form og længde med en 180 gritt neglefil. 

Ved forlængelse med gel og acrylicgel, er det vigtigt at man inden påføring af basecoat eller andet produkt, husker at buffe tippen, så gelen har noget at gribe fat i.

De forskellige forme
Man kan klippe tippen således at den hjælper/minimere ens tilfiling
Ved en ballarina form, fjernes en lille smule af siderne på neglen. Det er vigtigt at begge sider har samme vinkel ind mod den frie kant.


Ved en stiletto form, fjernes siderne således at de mødes i en spids. Igen er det vigtigt at siderne er ens, og har samme vinkel ind imod midten.


Ved en oval klippes siderne ind, dog med en lille runding på spidsen.

DE SÆRLIGT UDVALGTE